Over homeopathie

Homeopathie is een holistische geneeswijze, die niet alleen op de klacht is gericht, maar de gehele mens als uitgangspunt neemt voor de behandeling.

Genezen volgens natuurwetten


De homeopathie werkt volgens natuurwetten, zoals het gelijksoortigheidprincipe. Homeopathie ziet ziekte als signaal van een verstoring van de gehele mens, zowel psychisch, emotioneel als lichamelijk. Homeopathie ziet genezing als een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid, het stimuleert als het ware op een milde wijze ons zelfgenezend vermogen. Hiermee wordt dus niet bedoeld het snel onderdrukken van symptomen, waardoor deze later weer terug kunnen komen, of andere klachten optreden. 

Aandacht voor
jouw uniekheidElke behandeling is daarnaast individueel. Elk mens is uniek en iedereen krijgt zijn of haar specifiek passend homeopathisch geneesmiddel toegediend. Bij Klassieke Homeopathie gaat het slechts om één enkelvoudig geneesmiddel tegelijk voor acute, chronische of steeds terugkerende klachten. Dit is enkel weggelegd voor opgeleide homeopaten die minimaal 6 jaar een Hbo-opleiding in de klassieke homeopathie hebben afgerond en zich jaarlijks bijscholen. Daarnaast moeten ze ook geregistreerd en gecontroleerd worden door de Nederlandse Organisatie Klassiek Homeopaten (NOKH) of de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH).

Ontstaan van homeopathie

 

Homeopathie is een geneeswijze die ongeveer 200 jaar geleden ontwikkelt is door de Duitse arts-apotheker Samuel Hahnemann. Door zijn intelligentie en doorzettingsvermogen was hij op jonge leeftijd al een van de meest vooraanstaande artsen van dat moment.
Gefrustreerd door de onmogelijkheden zijn patiënten op een effectieve te helpen is hij gaan zoeken naar een beter geneessysteem. Door het bestuderen van aantekeningen van artsen en therapeuten die gedurende honderden jaren gedaan waren, is hij erin geslaagd de grote lijn te ontdekken in het ontstaan en de behandeling van ziekten, waardoor wetmatigheden betreffende de ontwikkeling van ziekte en gezondheid zichtbaar werden. Deze wetmatigheden heeft hij kunnen gieten in een praktisch toepasbaar systeem.

Dr. Samuel Hahnemann,
grondlegger van de homeopathie

Potentiëren

 

Hahnemann, arts en de grondlegger van de homeopathie probeerde de werking van de geneesmiddelen die hij gebruikte af te zwakken, omdat hij gebruik maakte van geneesmiddelen die teveel bijwerkingen hadden en vaak giftig waren.
Dit deed hij door het geneesmiddel te verdunnen. De geneesmiddelen werden daardoor minder giftig, maar ook minder geneeskrachtig. Na vele experimenten ontdekte hij dat als hij de middelen eerst fijn wreef, daarna verdunde en deze oplossing vervolgens schudde, het gif onschadelijk werd gemaakt en tot zijn verrassing de geneeskracht vele malen sterker werd. Een middel wordt zo vaak verdunt en geschud, zodat er uiteindelijk geen molecuul van de oorspronkelijke stof te vinden is. Je kan eigenlijk zeggen dat door dit hele proces de energie van het geneesmiddel vastgelegd wordt en krachtiger wordt door te potentiëren. Deze combinatie van fijn wrijven, oplossen, verdunnen, schudden noemde Hahnemann dynamiseren of potentiëren.

Wetten van Homeopathie

 

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze dat gebruikt wordt voor het genezen van een groot aantal ziektes. Homeopathie is primair gebaseerd op twee wetten namelijk de wet van ‘het gelijke wordt met het gelijkende genezen’ en de wet van ‘de minimale dosering’. De eerste wet ‘het gelijke wordt met het gelijkende genezen’ is al in de oudheid bekend en wordt teruggevonden in de werken van Hippocrates (460-377 v Chr.)

Gelijksoortigheidsprincipe:
Homeopathie gaat uit van het gelijksoortigheidprincipe ‘het gelijke wordt met het gelijkende genezen’. Deze manier van geneesmiddelen inzetten is totaal anders dan gebruikt wordt in het westerse medische model. In de homeopathie gaat men uit van het principe dat een stof of een geneesmiddel bij een gezond mens bepaalde symptomen kan oproepen en bij een ziek persoon met deze symptomen, deze patiënt geneest.

Minimale dosering

 

We genezen het beste met de kleinst mogelijke hoeveelheid. Juist die kleine prikkel die de levenskracht weer aanzet is het beste. Waar worden de homeopathische middelen van gemaakt?
In de meeste gevallen van plantaardige materiaal, een kleiner gedeelte is afkomstig van dierlijk materiaal. Een van de bekendste middelen is gemaakt van Sepia, de inkt van de inktvis. Daarnaast zijn er geneesmiddelen die hun oorsprong vinden in het mineralenrijk, zoals calcium, zwavel, fosfor en magnesium.

Blijf op de hoogte


Wil je ook informatie over de verschillende homeopathische middelen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief met “het Middel van de week”